அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

கனன்றிடும் பெரும் நெருப்பு - (குவிகம் நடத்திய போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற கதை)

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

குவிகம் போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற எனது கதை. படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கனன்றிடும் பெரும் நெருப்பு