எங்கே நீ சென்றாய்

sudharavi

Administrator
Staff member
Mar 23, 2018
1,694
1,430
113
எங்கே நீ சென்றாய்


இளைஞர்களை எழுப்பிய
எளிமையின் உருவே
எங்கே நீ சென்றாய்

அடுத்தத் தலைமுறையின்
அசரீரியே நீயேன்
அதற்குள் அஸ்தமித்தாய்

நாடென்னும் நிலத்தில்
நம்பிக்கை விதைத்துவிட்டு
வளர்வதற்குள் ஏன் வானமேகினாய்

அஞ்ஞானம் அகற்றிய
விஞ்ஞான வித்தையே
எங்கு நீ விரைந்தாய்

கற்பவர் கண்களில்
கனவுகளை வளர்த்தவனே
காற்றுக்குள் ஏன் கரைந்து போனாய்

வழியும் கன்ணீரிலும்
உன் வல்லரசு கனவை
நிச்சயமாய் வார்த்தெடுப்போம்

இரும்பாய் உருமாற்றி
இந்த தேசத்தை
உன் புகழ் பேச வைப்போம்