அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

விண்மீன் சிதறலை - கதை திரி

#51
Awesome story sis.. ??unga story la irunthu neraya astrology and astronomy pathi lam therinjikkitten.. nice sis.☺