மெல்லிசை பூங்காற்றே - வேத கௌரி

#24

Vethagowri

Well-known member
Staff member
#30
தோழமைகளே ...

" மெல்லிசை பூங்காற்றே " கதையின் இறுதி அத்தியாயங்கள் பதிந்துள்ளேன் , கதையை படித்து நிறை குறைகளை ஒரிரு வார்த் தைகளாவது பகிர்ந்து கொண்டாள் ,மிகவும் சந்தோஷ படுவேன் ..
மெல்லிசை - 20

மெல்லிசை -21

மெல்லிசை -22( இறுதி அத்தியாயம் )