முன் அந்தி சாரல் நீ!!- கருத்து திரி

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
கதைக்கான கருத்துக்களை இங்கு பகிருங்கள்........................
 
#2
தேவ் அதிதி இருவருக்கும் நடுவில் என்ன பிரச்சினை என்று தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறேன்.😃😃🤞