போட்டி கதைகளுக்கான திரி

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

தங்களுடைய கதையை இந்தத் திரியில் பதிவிடலாம். கதையை பதிவிடும் போது இறுதியாக தங்களின் பெயரையும் பதிவிடுங்கள். ஒருவர் எத்தனை கதைகளை வேண்டுமானாலும் பதிவிடலாம்.