அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

பலியாடுகள்

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

ராஜேஸ்வரி சிவகுமார் அவர்கள் பலியாடுகள் என்கிற சிறுகதை பகிர்ந்திருக்கிறார். படித்துவிட்டு தங்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.