பலராமனின் அன்பும் பண்பும் - க்ரிப்நிதா

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்,

நமது க்ரிப்னிதா செல்லம் நமக்காக பலராமனின் அன்பும் பண்பும் பற்றி சொல்லப் போகிறார்கள்......அவர்களுக்கு உங்களின் ஊக்கத்தையும் ஆதரவையும் கருத்துக்கள் மூலம் தெரிவிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.......
 
Last edited: