அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

ஏலோர் எம்பாவாய் - அத்தியாயம்-8

#1
சூர்யாவிற்காக வருத்தப்பட்ட தோழமைகளே இதோ அடுத்த அத்தியாயத்துடன் வந்துவிட்டேன்.. அவன் ஆழமான காதலை உணர முடிகிறதா பாருங்கள்

http://www.calameo.com/read/005332121bf9d6df7a098

படித்து மறக்காமல் கருத்துகளை பகிருங்கள்.

அன்புடன் ,

கவிரகு